Funcions:

Pròpies del servei d’urgències

Requisits:

  • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
  • Acreditació de l’especialitat obtinguda. En cas de no tenir especialitat reconeguda/homologada, es valorarà l’experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).

S’ofereix:

  • Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
  • Incorporació immediata.
  • Formació continuada i carrera professional.

Dades d’interés:

Enviar sol·licituds a convocatories@csapg.cat, per a més informació poden contactar amb la Dra. Clara Gris, cap del servei d’urgències del CSAPG a telèfon 93 896 00 00 25 ext. 46717.

Persona de contacte:

Esther Valldosera

Telèfon:

666.022.656

E-mail:

convocatories@csapg.cat