Es valorarà:

 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Experiència professional com a metge/essa especialista en medicina interna.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Interna
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim:

 • Contracte laboral temporal per substitució de llarga durada a jornada completa més guàrdies
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat/ i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MIS 10 20

Termini de presentació de sol·licituds: 20 d’octubre del 2020

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 977 312 228

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació