Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L’EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

seleccio.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MORA D’EBRE

Funcions - Funciones

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Requisits - Requisitos

Es requereix:

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables).

• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.

• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.

• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.

2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 04 23

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2023