Funcions: S’informarà a l’entrevista

Requisits: Llicenciatura en Medicina (Titulació homologada i col·legiat) i titulació en especialitat de Medicina Interna (especialitat via MIR o homologada i/o permís de treball vigent).

Oferim:

  • Flexibilitat en la distribució de la jornada laboral i guàrdies
  • Cobertura per incapacitat temporal
  • Incorporació a partir de l’01.10.2020
  • Salari brut aproximat 3 mesos 15.000 € – 20.000 €

Contacte: Recursos humans

Telèfon: 973 643 140

Email: rrhh@aransalut.com

Arxiu PDF amb tota la informació