Depenent de la Cap de Servei d’Urgències, la Missió de este lloc de Treball és concreta en desenvolupà ‘una activitat en equip multidisciplinari en l’àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant Coneixements de Diverses especialitats Tant mèdiques com quirúrgiques. Aixi com incorporar nous procesos, Tècniques, Habilitats Diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a Millorar la calidad de l’atenció prestada ALS Usuaris que demanden atenció urgent. Les Funcions i responsabilitat Principals del lloc són:

1. Assistència a l’pacient afecti de patologia mèdica aguda.

2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències.

3. Treball interdisciplinari amb resta d’especialitats.

4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica.

5. Participar en actualització de protocols, circuits i Procediments, sessions de el Servei i Pla Formatiu.

Requisits: 

  • Titulació de Llicenciat / da en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació oficial de Metge especialista via MIR o Homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària o altra especialitat relacionada amb l’àrea mèdica.

Oferim: Es convoca el procés selectiu per cobrir un lloc de treball de metge/ssa adjunt del Servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa i a torns de treball tant de dia com de nit.

Veure les bases de la convocatoria al següent enllaç: http://www.csdm.cat/index.jsp?menuId=3&id=1220892032737&jsp=generic.jsp&subMenuId=1204647364026

Contacte: Paqui Cano

Telèfon: 937 417 727

Email: fcano@csdm.cat

Arxiu PDF amb tota la informació