Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

OTP-OFICINA TECNICA DE PREVENCION, S.L.

CIF

B53200598

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA SALVADÓ

Email

rrhh@otp.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

674552846

Especialitat - Especialidad

METGE

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

AMPOSTA

Funcions - Funciones

Realització de reconeixements mèdics laborals: anemnesis i exploracions clíniques al personal assistit segons protocols mèdics. Introduir el reconeixements mèdics i resultats de les proves realitzades en l'aplicació informàtica.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina. Es valora Especialitat Medicina del Treball.
Capacitat de treball en equip.
Orientació al client.
Actitut positiva.
Ofimàtica avançada.
Es valora experiència prèvia.
Es valora carnet de conduir
Es valora vehicle propi

Condicions - Condiciones

Contracte indefinit a jornada completa en horari de Dilluns a Dijous de 07.00 a 15.00h i Divendres de 07.00 a 14.00h.
Salari a convenir segons experiència i especialitat.