Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà

CIF

ESS0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elena Civit Capdevila

Email

elena.civit@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977861136

Especialitat - Especialidad

Metge de Família i/o geriatra

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Montblanc

Funcions - Funciones

Les pròpies d'un metge de residència de gent gran

Requisits - Requisitos

Especialitat en metge de Família o geriatria.
Es valorarà experiència en residència de gent gran.

Condicions - Condiciones

Per jubilació parcial a mitja jornada, amb opció de seguir amb la jornada complerta en el moment de la jubilació.