El Metge del Treball de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals formarà part d’un equip multidisciplinari de vigilància i promoció de la salut per atenció dels treballadors de l’empresa, proporcionant atenció especialitzada directa i facilitant la coordinació amb altres membres de la UPRL i altres serveis. Les seves principals funcions seran:

 • Planificar i gestionar conjuntament amb la resta de l’equip, la vigilància de la salut dels treballadors, tant individual com col·lectiva, establint els protocols adients.
 • Realitzar exàmens de salut, tant inicials com periòdics, en base als protocols establerts, i gestió dels resultats.
 • Realitzar els estudis estadístics i epidemiològics que deriven de la realització de la vigilància col·lectiva de la salut.
 • Realitzar els certificats d’aptitud laboral.
 • Participar en la formació i assessorament dels professionals
 • Participar en els projectes de promoció de la salut, individuals i/o col·lectius, així com en les campanyes vacunals.
 • Assegurar la qualitat assistencial a través del compliment dels protocols, procediments i objectius del servei.
 • Formar part d’un equip de treball interdisciplinari
 • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina.
 • Especialitat en Medicina del Treball via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.
 • Experiència recent en Unitats de Salut Laboral i/o Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Nivell avançat (oral i escrit) llengua catalana i castellana.

Es valora:

 • Formació continuada en salut laboral.
 • Especialitat/s tècniques de prevenció de riscos laborals.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada Completa
 • Incorporació immediata
 • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència UPRL20 abans del 23 d’agost del 2020 a: rrhhd@salutms.cat

Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

Contacte: Laura Clotas

Arxiu PDF amb tota la informació