Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CUAP de Reus

CIF

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Eva Díaz Navarro – Vanesa Domenech

Email

ednavarro.tgn.ics@gencat.cat

vdomenech.hj23.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 778 500 – 664 389 463

Especialitat - Especialidad

Metge d’urgencies

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

Metge d’Urgencies

Requisits - Requisitos

Amb MIR i sense MIR

Condicions - Condiciones

-Es valorara experiència prèvia en serveis d’urgències

-Lloc de treball estable amb incorporació immediata

-Jornada completa. Torns rotatius de matí i tarda

-Possibilitat de fer guàrdies

-Salari segons taula retributiva ICS