Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT / SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

CAMBRILS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, via MIR.
• Experiència com metge/essa en Atenció Primària de Salut.
• Experiència professional desenvolupada en urgències hospitalàries o en dispositius de primera assistència. Atenció a adults i població pediàtrica.
• Disponibilitat per realitzar guàrdies de presència física.
• Expertesa en Cirurgia Menor, ECO-Fast
• Competències en SVA i maneig vía aèria
• Formació en tècniques d’ecografia, infiltracions,..
• Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant hores)
• Coneixements del català parlat i escrit
• Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (Ecap, Hnet… )
• Coneixements d’idiomes: anglès, francès, alemany…
• Capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
• Títol expedit per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral temporal a jornada completa o parcial i atenció continuada.


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA CAMBRILS 03 22

Termini de presentació de sol•licituds: 1 de maig de 2022