Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
FUNDACIÓ SANITARIA MOLLET

CIF:
G61289971

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gisel fontanet

Email:
cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935636133

Especialitat – Especialidad:
Metge/essa. Director/a del Servei de Diagnòstic per la Imatge

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Mollet del vallès. Barcelona

Funcions – Funciones:
Sota la dependència de la Direcció Assistencial, els seus àmbits de responsabilitat seran:
• Compliment dels objectius generals i específics marcats per la Direcció.
• Treballar amb eficiències les activitats i processos propis del servei.
• Coordinació i realització de l’activitat laboral en ecografia, mamografia, TAC i RM.
• Promoure la cultura de seguretat del pacient en els professionals que treballen en el procés assistencial.
• Coordinar les activitats dels professionals del procés, orientat a obtenir els objectius i resultats esperats.
• Col·laborar i coordinar amb la resta de professionals del servei i de la resta de serveis de l’Hospital.
• Facilitar l’adopció de canvis per a la millora continua de la qualitat.
• Totes aquelles tasques directives delegades per la Direcció General i per la Direcció Assistencial de la Institució.

Requisits – Requisitos:
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Radiodiagnòstic.
Es valorarà experiència en lideratge d’equips i/o projectes amb visió comunitària, formació en gestió clínica, qualitat i seguretat del pacient, i aplicació pràctica en projectes de millora.
El/la professional que estem cercant, haurà de complir les següents competències:
• Compromís.
• Integritat.
• Atenció Centrada en la Persona.
• Rigor i millora continua.
• Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.
• Direcció i desenvolupament de persones
• Resiliència

Condicions – Condiciones:
Tipus de contracte: Indefinit
Jornada: Completa. 1.688 hores/any.
Condicions laborals: segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut i els complements vinculats a les seves responsabilitats.
Opcional: activitat addicional