Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Fundació Sanitària Mollet

CIF:
G61289971

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Gisel Fontanet

Email:
cv.rrhh@fsm.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935636133

Especialitat – Especialidad:
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA / CENTRE DE SALUT MENTAL I ADDICIONS

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
MOLLET DEL VALLÈS . BARCELONA

Funcions – Funciones:
Sota la dependència de la Direcció de Salut Mental i Addiccions, realitzarà les següents tasques i funcions:
Realitzar les actuacions pròpies del Servei de Salut Mental i Addiccions, d’acord amb els protocols d’aplicació.
Dur a terme l’activitat assistencial (de valoració, les diverses modalitats terapèutiques i coordinació amb els recursos interns i externs) que pugui esdevenir en un Servei que integra CSMA, Programa de Suport a la Primària (PSP), Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC), Unitat d’Hospitalització Parcial Psiquiàtrica (UHPP), Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica i Atenció Domiciliaria (UHPAD), Programa d’Atenció Específica a les persones amb Psicosi Incipient (PAE- TPI), PSI i CAS, així com la derivada de la interconsulta d’altres serveis de l’Hospital d’Aguts.
Elaborar, recollir i tractar la informació requerida pel seu Servei. Qualsevol altra relacionada amb el contingut funcional del lloc, encomanada pel Director de Salut Mental i per a les que està habilitat per la titulació requerida.
El/la professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:
Compromís.
Integritat.
Atenció Centrada en la Persona.
Rigor i millora continua.
Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva.

Requisits – Requisitos:
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Psiquiatria. Imprescindible ambdues titulacions oficials o homologades.
Es valorarà experiència laboral en CSMA i Programa de Suport a la Primària, Hospitalització parcial i completa, Urgències

Condicions – Condiciones:
Contracte indefinit
Jornada Complerta: 1688 hores/any. Horari: 5 matins i 1 tarda
Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

S'ofereix: Treballar en un hospital modern, amb bona dotació tecnològica, ben comunitat i bon ambient de treball. Formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees. Assistència a cursos i congressos .Participació activa en les diferents Comissions i grups de treball del servei. Desenvolupament de nous projectes.
La Fundació Sanitària Mollet és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis especialitzats de salut i socials a 11 municipis del Vallès, a 20 minuts de Barcelona, amb una població de 165.000 habitants. Està formada per un hospital universitari d'aguts, l'Hospital de Mollet; un hospital sociosanitari, tres residències i un Centre de salut mental i addiccions (CSMA). Actualment l'Hospital de Mollet està considerat Green Hospital de referència internacional i disposa de l'Obra Social El Roure per desenvolupar el seu projecte social

Presentar CV cv.rrhh@fsm.cat