Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital Universitari Sant Joan Reus

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Metge/essa per al Servei de Geriatria i Cures Pal.liatives, Àrea Sociosanitària

Es valorarà:
• Titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna.
• Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social.
• Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives.
• Experiència laboral en atenció primària i cronicitat.
• Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores).

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina General, títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral temporal a jornada complerta.


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA SOCIO 03 22

Termini de presentació de sol•licituds: 1 de juny de 2022

Contacte: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal•liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230; e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat