Funcions: reconeixements permisos de conduir, armes, etc.

Requisits: 

  • Títol
  • Col·legiat

Oferim: 

  • Contracte laboral a temps complet o parcial
  • També per a substitucions per vacances, etc.

Contacte i email: arq@tinet.org