Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

CIF:
Q5856380J

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Esther Valldosera

Email:
convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
666022656

Especialitat – Especialidad:
METGE/SSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Garraf Alt Penedès

Funcions – Funciones:
Funcions propies del servei

Requisits – Requisitos:
Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
Especialista en l’Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Condicions – Condiciones:
– Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada a temps complet, dedicació màxima de 1688 hores anuals
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional
– Participació en nou projecte de serveis per al desenvolupament d’àrees especialitzades dintre de l’especialitat.

– Període de presentació de candidatures i documentació: Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 17 de gener de 2022.

– Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència DIG_CSAPG_2021

-Data incorporació: Immediata