Es valorarà: Experiència laboral acreditada com a Metge/essa Adjunt/a en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. Formació addicional específica.
Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Coneixements de català de nivell C o equivalent.

Es requereix:

  • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

S’ofereix:

  • Contracte laboral temporal. Incorporació immediata.
  • Jornada ordinària a temps total més cobertura de guàrdies.
  • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional.
  • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
  • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CIR 0520

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 26 de juny de 2020

Contacte: Imma

Telèfon: 977 044 837

Email: rlabhmora@grupsagessa.com

Arxiu PDF amb tota la informació