Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Institut Català de Retina, S.L.

CIF:
B58194416

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Cristina Plou

Email:
seleccio@icrcat.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
93 434 05 53

Especialitat – Especialidad:
METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
• Consulta general i urgències

S’ofereix:
• Incorporació a un equip multidisciplinari, amb mes de 30 anys d’ activitat, que disposa de totes les subespecialitats de
l’oftalmologia i del equipament més avançat per diagnòstic i tractament
• Formació continuada a càrrec de l’empresa mitjançant sessions clíniques setmanals
• Oportunitat de treballar i interactuar amb especialistes de prestigi internacional

Requisits – Requisitos:
• Títol de metge especialista en oftalmologia
Es valorarà:
• Màster, Fellow o postgrau
• El títol d’especialista, tot i que encara estigui pendent d’homologació

Condicions – Condiciones:
Jornada completa 38,5h (possibilitat de jornada a temps parcial)
Horari A determinar segons disponibilitat
Remuneració: Retribució fixa + variable segons guàrdies. A determinar segons currículum


Enviar currículum seleccio@icrcat.com