Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

CIF:
Q5856380J

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Esther Valldosera

Email:
convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
666022656

Especialitat – Especialidad:
METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Garraf Alt Penedès

Funcions – Funciones:
Pròpies del servei

Requisits – Requisitos:
Requisits específics:
 Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
 Especialista en Oftalmologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:
 Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
 Experiència en hospitals comarcals de referència.
 Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Condicions – Condiciones:
Oferim:
 Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
 Retribució salarial segons conveni SISCAT.
 Jornada a temps complet.
 Incorporació immediata.
 Formació continuada i carrera professional.


Període de presentació de candidatures i documentació: Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 31 de gener de 2022.
Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència OFT_COMT_2021