Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Eli Font

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Metge/ssa Especialista en Psiquiatria i Salut Mental

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Osona

Funcions – Funciones:
El Consorci Hospitalari de Vic està buscant un/a Metge/ssa Especialista en Psiquiatria i Salut Mental per incorporar-se al Servei de Psiquatria i Salut Mental del CHV, en l’àmbit d’adults.

Requisits – Requisitos:
Es requereix:
• Títol d’especialista preferentment via MIR.
Es valorarà
• L’experiència i capacitació en l’àrea específica i la formació assolida durant la residència.
• Títol de doctor o en procés
• Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació
• Coneixement idioma anglès amb certificació.
• Capacitat de treball en equip interdisciplinar, escolta activa, gestió del conflicte i resolució.

Condicions – Condiciones:
S'ofereix:

Contractació indefinida a jornada completa i participació en atenció continuada (guàrdies)
Àmbit de treball a Centre Salut Mental Adults i interconsulta hospitalària psiquiátrica, Hospitalització de dia d'Adults i PSP.
Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
Accés a col·laboracions docents en el programa docent MIR i universitàries a la Unitat docent CHV-Uvic-UCC
Recerca amb finançament públic i privat.
Formació continuada.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 31 de gener al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic,
Rda. Camprodon núm 4, 08500 VIC.
Tef.93.889.11.11. extensió 3254.
e-mail: seleccio@.chv.cat