Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Especialista en Rehabilitació

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella

Funcions - Funciones

L’especialista formarà part de l’equip de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, integrat per més de 1500 professionals, incorporant-se al servei de Rehabilitació dels hospitals comarcals de Calella i Blanes, formant part d’un equip multidisciplinari amb un ambient de treball bo i proper d’una entitat Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dona servei a una població de referència d’uns 192 mil habitants.

El servei de rehabilitació dóna servei als hospitals, sociosanitaris i té quatre centres per realitzar rehabilitació ambulatòria de la Corporació, es realitzen tractaments per totes les patologies de l’àmbit de la rehabilitació, tant traumatologia, cardio-respiratori, sol pelvià, rehabilitació pediàtrica, etc. L’equip està format per metges/ssa, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional i logopeda.

Requisits - Requisitos

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina
• Especialitat en Rehabilitació via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol

Es valora
• Els anys d’experiència aportats
• Formació continuada en l’especialitat i formació en l’àmbit de la rehabilitació intervencionista.

Condicions - Condiciones

S’ofereix
• Contracte laboral de llarga durada
• Jornada Complerta de dilluns a divendres, principalment de matins amb alguna tarda.
• No es realitzen guàrdies físiques ni telemàtiques
• Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
• Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a