Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

MútuaTerrassa

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

González Rubio, Àngels

Email

pzapata@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Especialista Radiologia i Diagnòstic per la Imatge

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa, Barcelona

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits:
▪ Titulació d’especialista en Radiodiagnòstic
Es valorarà:
▪ Experiència professional i/o preferència en les àrees de radiologia musculoesquelètica, de tòrax, abdomen i neuroradiologia
▪ Doctorat
▪ Coneixements d’anglès

Condicions - Condiciones

Oferim:
▪ Incorporació en l’Àrea Assistencial de Diagnòstic per la Imatge
▪ Formar part d’un servei en creixement, participant en nous projectes i amb de desenvolupament professional
▪ Participar en equips assistencials especialitzats i d’innovació
▪ Retribució segons conveni SISCAT
▪ Possibilitat de realitzar activitat extraordinària segons disponibilitat
▪ Jornada completa, compaginant horari presencial i teletreball
▪ Contracte indefinit
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a https://mutuaterrassa.talentclue.com/es/node/90201234/12623479