Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF

Q0801091J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA MIRANDA REY

Email

cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938075531

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA UNITAT DE PADES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

S’incorporarà a l’Equip de PADES de la Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria de l’Hospital Universitari d’Igualada, formada per un equip interdisciplinar (metges/ssa, infermer/a, treballador/a social i psicòleg/a) que es desplaça a domicilis particulars amb l’objectiu de donar una atenció integral i centrada en la persona i famílies que tenen una situació de malaltia avançada i/o terminal.

Requisits - Requisitos


Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Medicina Interna o en Geriatria o en Medicina Familiar i Comunitària (via MIR o disposar de la corresponent homologació).

Es valorarà:

• Experiència professional en el camp de la cronicitat i en el final de vida
• Màster Oficial en Cures Pal·liatives
• Formació contínua complementària
• Capacitat organitzativa i de recerca
• Capacitat de treball en equip
• Carnet de conduir
• Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions

Condicions - Condiciones

S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa més atenció continuada, incorporació immediata, carrera professional segons conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.