Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

CIF

B55503684

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Alicia Romero

Email

alicia.romero@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 31 03 00

Especialitat - Especialidad

Microbiologia i parasitologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

• Coordinació de l'àrea de vigilància de bacteris multiresistents i control de brots d'infeccions nosocomials.
• Diagnòstic molecular de malalties infeccioses.
• Coordinació en els temes de qualitat de la teva àrea
• Interpretació i validació de resultats.
• Lectura interpretada d'antibiogrames.
• Coneixement de la base tècnica i funcionament dels equips.
• Interlocució i referència de microbiologia amb els clínics dels centres hospitalaris.
• Participació en sessions clíniques i comissions hospitalàries (Comissió de Malalties Infeccioses).

Requisits - Requisitos

• Títol de grau en Medicina, Farmàcia, Biologia, Química o Bioquímica.
• Especialitat en microbiologia i parasitologia (Via FIR/MIR/BIR o QUIR).
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral temporal per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb incorporació immediata.