Funcions: 

  • Optimitzar l’estat mèdic, neurològic i conductual de l’usuari.
  • Avaluació inicial del pacient mitjançant l’examen neurològic es pot determinar el lloc de la lesió per poder ajudar a dirigir el tractament més adequat.
  • Identificar els dèficits físics, neurològics, cognitius i conductuals que perjudicaran la recuperació funciona, així com la capacitat de realitzar tasques específiques.
  • Conèixer les malalties prèvies a l’ingrés, és a dir, les comorbiditats mèdiques que han de ser tractades. Concretament, la hipertensió arterial, la dislipèmia, la diabetis i els problemes cardíacs.
  • Avaluar la situació actual de l’usuari amb l’objecte de prevenir les complicacions derivades de la medicació, les malalties prèvies i el dany cerebral.

Requisits:

  • Llicenciat o Graduat/da en Medicina.
  • Sistema de formació específica en neurologia.
  • MIR

Oferim: Contracte de 5 hores setmanals amb contracte indefinit, preu hora 60€.

Contacte: Aurora Paños

Telèfon: 977 252 727

Email: seleccion@lonada.com