Funcions: Activitat mixta a HTVC i l’ASSIR. Guàrdies mèdiques presencials d’urgències tocoginecològiques i paritoris.

Requisits: Títol d’especialista de ginecologia i obstetrícia

Oferim: Contracte laboral indefinit

Contacte: Milagros

Telèfon: 649 868 816

Email: mrubio.ebre.ics@gencat.cat