Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Oftalmologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella (provincia barcelona) i Blanes (provincia Girona)

Funcions - Funciones

Es selecciona metge/ssa especialista en oftalmologia per realitzar les consultes externes i l’activitat quirúrgica d’oftalmologia general i de cirurgia de seguiment anterior. S’incorporarà en un equip de treball interdisciplinari, realitzant les seves tasques als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella, centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut.

Requisits - Requisitos

Es requereix
•Llicenciatura en Medicina.
•Especialitat en Oftalmologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora
•Els anys d’experiència aportats.
•Formació continuada en l’especialitat.
•Candidatures amb especialitat en tràmits d’homologació

Condicions - Condiciones

•Contracte de llarga durada, posteriorment amb possibilitat d’incorporació indefinida.
•Jornada 37.5 hores/setmanals
•Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
•Incorporació immediata o a determinar.