Es valorarà:

  • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
  • Experiència laboral acreditada com a especialista en Oftalmologia.
  • Formació addicional específica per al lloc de treball.
  • Experiència docent i investigadora.

    Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

Requisits:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Oftalmologia.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim: Contracte laboral temporal a jornada parcial (possibilitat de realitzar atenció continuada).

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR MA OF 12 20

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2021

(*) Es pot sol·licitar el certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Contacte: Joan Romera

Telèfon: 977 312 228 Extensió 55131

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació