Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco – Àrea desenvolupament

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.896.00.25 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa per integrar-se en la Unitat de Pediatria del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
– Acreditació de l’especialitat en pediatria.

Es valorarà:
– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.


Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins 10 d’octubre de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència PEDIA_2023_CSAPG