Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Equip teriitorial de pediatria alt penedes

CIF

35043179B

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Nuria Gorina

Email

gorina.nuria@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

699970199

Especialitat - Especialidad

pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Penedes

Funcions - Funciones

Equip d' Atenció pediàtrica territorial Alt Penedès
Si vols incorporar-te per treballar en un gran Equip a l'àmbit de Pediatría primaria amb desenvolupament d'unitats especialitzades
contactan's per una entrevista

Requisits - Requisitos

TitulacióRequerida: Especialitat en Pediatría.
Nª de plazas: 1-2
Tipo de Contracte : Interinitat
Retribuciones: Conforme tablas retributivas del personal del Equipo

Condicions - Condiciones

Retribucions: Conforme taules retributives del personal de l ' Equip