Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.
 • Experiència laboral acreditada com a especialista en pneumologia.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Experiència docent i investigadora.

  Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia, o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de pneumologia durant l’any 2021.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim: 

 • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).
 • Possibilitat de contracte laboral d’un lloc de treball estructural de llarga durada.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR PNE 12 20

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2021

Contacte: Dr. Salvador Hernández Flix (Responsable del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus)

Telèfon: 977 310 300 Extensió 50404

Email: shernandez@grupsagessa.com

Arxiu PDF amb tota la informació