Funcions: assistencials pròpies del servei.

Es requereix:

 • Titulació d’especialista preferentment via M.I.R.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Oferim:

 • Contractació indefinida al 100% de dedicació.
 • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat.
 • Col·laboració en la formació de MIR, d’acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Formació continuada.
 • Possibilitat d’exercici professional en activitat no pública.

Es valorarà:

 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

Contacte: Selecció de personal

Telèfon: 938 891 111

Email: seleccio@chv.cat

Arxiu PDF amb tota la informació