Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GiPSS

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Núria Perex Baiget

Email

nperex.gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977221875

Especialitat - Especialidad

Preferentment Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster Cures Pal·liatives

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Metge/essa especialista pel Servei de PADES

Requisits - Requisitos

Llicenciat/da en Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster Cures Pal·liatives.
Es valorarà experiència en l'àmbit sanitari i formació complementària.

Condicions - Condiciones

S'ofereix contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1.