Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Comunitat Terapèutica del Maresme serveis salut mental sccl

CIF

F08701625

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dr.Guillem Homet

Email

direccio-medica@ctm-salutmental.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

609351725

Especialitat - Especialidad

Psiquiatra

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Maresme

Funcions - Funciones

Tasques pròpies de l'especialitat

Requisits - Requisitos

Títol oficial vàlid a Espanya

Condicions - Condiciones

38,5 hores