Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

OHANA VIDA SL

CIF

B10679579

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ruth Freixedes

Email

ohanavida3@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

651817141

Especialitat - Especialidad

Psiquiatra

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

_Diagnòstic i tractament especialitzat de trastorns psiquiàtrics, adults, adolescents i infantil.
_Coordinació amb l'equip de psicòlegs
_Pautar els tractaments mèdics a seguir.
_Seguiment de l'evaluació de cada pacient
_Assessorament psiquiàtric a pacients i/o familiars.
_Realització d'informes mèdics.
_Diagnòstic i tractament especialitzat de trastorns psiquiàtrics.
_Avaluacions neuropsicológiquess i tractament.
_Realizar treballs administratius que es deriven de les seves funcions.

Ha de ser una persona flexible, amb ganes de participar al creixement del projecte d'expansió del nostre centre de salut. Amb clara voluntat d'integrar-se a l'àrea, compartint la filosofia i la metodologia d'Ohana Vida.

Requisits - Requisitos

Tenir finalitzat el MIR a Psiquiatria i la col·legiació en vigor, títol homologat
Personal qualificat , dinàmic i amb vocació
Experiencia demostrable

Condicions - Condiciones

Salari segons conveni
Contractació laboral – autonòms – negociable
Jornada complerta, flexible