Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CLINICA ARENYS DE MUNT HOSPITALIZACIO SUBAGUTS I ALTA DEPENDENCIA

CIF

F08701625

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANGELS VALERA

Email

avalera@ctm-salutmental.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 795 11 28

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

ARENYS DE MUNT (BARDELONA)

Funcions - Funciones

METGE ADJUNT PER HOSPITALITZACIO DE SUBAGUTS I ALTA DEPENCIA PSIQUIATRICA

Requisits - Requisitos

METGE ADJUNT AMB ESPECIALITAT DE PSIQUIATRIA

Condicions - Condiciones

HORARI JORNADA COMPLETA + POSSIBILITATS DE GUARDIES

CONTRACTE 3 MESOS AMB POSSIBILITAT DE FORMART PART DE PLANTILLA

Metge AS_TGS nivell I

Sou 3.938,51 x 14 pagues

Total brut anual 55.139,14€.