Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Dia de Nou Barris

CIF

G64202187

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Diego Mellibovsky

Email

Hospitaldia9barris@fhd9barris.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932539211

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Director Mèdic Psiquiatre par a l’Hospital de Dia de Nou Barris en salut mental infanto-juvenil

Requisits - Requisitos

Experiència en gestió, Salut mental comunitària i formació psicoterapèutica

Condicions - Condiciones

Remuneració segons conveni SISCAT (II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut: codi del conveni núm. 79100135012015).

37,5 hres setmanals. Incorporació desembre de 2023.