Precisa Metge/essa Psiquiatre/a pel Programa d’atenció domiciliaria (PAD).

Requisits: Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. 

Condicions econòmiques i laborals:

  • Incorporació Gener 2021
  • Jornada completa (37.5h/setmana)
  • Condicions retributives segons Conveni (códi del conveni núm. 79100135012015).

Contacte: Gemma Carbó

Telèfon: 934 083 182

Email: convocatoria@csm9b.com

Arxiu PDF amb tota la informació