Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS

CIF

G08725665

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ferran González Porras

Email

convocatoria@csm9b.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

670433661

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

PROFESSIONAL:
Metge Psiquiatra pel programa de GENT GRAN (programa de nova creació)
ES VALORARÀ:
Experiència en Salut mental comunitària, formació psicoterapèutica

LLOC DE TREBALL:
Centre de Salut Mental Nou Barris Sud.


Els interessats enviar Currículum per correu electrònic:

convocatoria@csm9b.com

Requisits - Requisitos

PROFESSIONAL:
Metge Psiquiatra pel programa de GENT GRAN (programa de nova creació)

Condicions - Condiciones

DEDICACIÓ: 37,5 hores setmanals

INCORPORACIÓ:
Immediata

REMUNERACIÓ: Segons conveni

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA: Dins de l’horari de funcionament del servei

CONTRACTACIÓ: Indefinida.