Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GiPSS

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Núria Perex Baiget

Email

nperex.gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977221875

Especialitat - Especialidad

Psiquiatrria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Les pròpies d'un Centre d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS)

Requisits - Requisitos

Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.