Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Mireia Camps

Email

mcamps@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

697391728

Especialitat - Especialidad

Radiodiagnostic

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

Serà la persona responsable de dirigir i coordinar les activitats i serveis de l'àrea i garantir l'organització i avaluació d'aquesta, vetllant per l'eficiència i qualitat de l'atenció prestada i per la participació d'els/les professionals.

Requisits - Requisitos

Titulació d'especialista en Radiodiagnòstic, obtinguda via MIR, o bé, titulació homologada.
Experiència professional acreditada al Servei de Radiologia d'un mínim de 3 anys.
Experiència en gestió d'equips d'un mínim de 3 anys.
Bona orientació al treball en equip, capacitat d'empatitzar i actitud col·laboradora.
Informàtica a nivell usuari.
Coneixement de la llengua catalana adequat a les funcions.

Condicions - Condiciones

Jornada completa.
Contracte estable.
Incorporació immediata.
Horari de dilluns a divendres de 8 h a 15 h, una tarda en la setmana de 15 h a 18 h.
Carrera professional, docència i recerca.
Salari anual amb DPO i plusos segons conveni SISCAT.