Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
In Talent Lab

CIF:
B67422022

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Dolors Crispi

Email:
dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
661742738

Especialitat – Especialidad:
Radiologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Palamós

Funcions – Funciones:
-Realització de les proves diagnòstiques encomanades.
-Valoració dels resultats de les proves realitzades.
-Particiació en comissions interdisciplinars i sessions de servei.
-Participació en la formació de residents de Medicina Familiar i Comunitària i Medicina Interna.

Requisits – Requisitos:
Tenir l’especialitat via MIR o homologada o en tràmit d’homologació a Espanya.

Es valorarà:

Experiència en l’especialitat

Condicions – Condiciones:
-Contractació a jornada completa com a metge adjunt de l’equip a la unitat de diagnostic per la imatge.
-Retribució segons conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català.
-Formació continuada i carrera professional.
-Incorporació a negociar.