Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

RADIOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

METGES/ESSES ESPECIALISTES EN RADIOLOGIA per a l’Hospital Universitari Sant Joan Reus

Es valorarà:

• Títol metge/essa especialista en radiologia en procés de homologació per el Ministeri competent.

• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com metge/essa especialista en radiologia..

• Maneig i coneixements acreditats de les diferents Tècniques Diagnòstiques Radiològiques, especialment de la Ecografia, Mamografia, Ressonància Magnètica i TAC.

• Maneig i coneixements acreditats de Tècniques d’Intervencionisme Diagnòstic (biòpsies guiades per TAC i ecografia) així com intervencionisme Terapèutic Bàsic (drenatge de col•leccions i colecistostomies).

• Coneixements acreditats en Diagnòstic i Intervencionisme en Patologia Mamària y Muscoloesquelètic.

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores)

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Radiologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de radiologia durant l’any 2024.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contractes laborals per cobertura de llocs de treball estructurals de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA RADIO 08 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2024

Contacte: Dr. Manuel Jesús Montero (Director del Servei de Radiologia y Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53501; e-mail: manueljesus.montero@salutsantjoan.cat