Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L'EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

TOTES LES ESPECIALITATS

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

HOSPITAL COMARCAL DE MORA D'EBRE

Funcions - Funciones

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats:

CATEGORIA PROFESSIONAL CODI
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL BT CIR 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA BT COT 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ BT ANE 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA BT MIN 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU BT DIG 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA BT PED 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA BT GINE 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA BT OFT 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA BT DER 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA BT REU 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA BT NEU 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA BT PNEU 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA PEL SERVEI D’URGÈNCIES BT MAU 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA BT GER 22
METGE/ESSA PER LA BASE DE SUPORT VITAL AVANÇAT BT SVAM 22
METGE/ESSA PER LA BASE DE L’HELICÒPTER MEDICALITZAT BT HELI 22
FARMACÈUTIC/A ESPECIALISTA EN FARMÀCIA CLÍNICA BT FAR 22
PSICÒLEG/ÒLOGA BT PSI 22
METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA BT RAD 22

Requisits - Requisitos

Es requereix:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o, Farmàcia o, Psicologia.
• En el cas del metge/essa especialista, farmacèutic/a o psicòleg/òloga, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos).

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació).


3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta.

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022