Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Hospitalari de Vic

CIF

Q5856102H

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ariadna Bigas

Email

seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936939262

Especialitat - Especialidad

Traumatologia (at.continuada)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vic

Funcions - Funciones

Consorci Hospitalari de Vic està cercant un/a Metge/ssa especialista en Traumatologia per a mòduls d'atenció continuada.

Requisits - Requisitos

Requeriments:

• Titulació d’especialista en traumatologia o convalidació de medicina general.
• Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.
• Experiència en les tasques pròpies de l’especialitat en l’entorn hospitalari i/o en serveis d’Urgències hospitalàries.

Condicions - Condiciones

Les condicions de la nostra oferta son:

 Contractació indefinida.
 Percentatge de dedicació a pactar segons interès del professional.
 Retribució millorada respecte al conveni vigent a l’entitat segons pacte intern.
 Horari de la guàrdia: de dilluns a dijous de 17h a 8h i divendres de 15h a 8h. Festius i caps setmana 24h

Enviar currículum, abans del 17 d’abril de 2022 a:

UNITAT DE SELECCIÓ CHV
C/ Ronda Camprodon núm.4, edifici C. 08500 VIC.
Tef. 93 889 11 11 (extensió 3254)
e-mail: seleccio@chv.cat
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/