Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Hospitalari de Vic

CIF

Q5856102H

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ariadna Bigas

Email

seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936939262

Especialitat - Especialidad

Traumatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vic

Funcions - Funciones

Funcions pròpies de l'especialistat dins l'àmbit hospitalari.

Requisits - Requisitos

Es requereix:
• Titulació d’especialista en traumatologia o convalidació de medicina general.
• Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà
• Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
• Coneixement idioma anglès amb acreditació

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contractació indefinida al 100% de dedicació.
• Guàrdies: un dia intersetmanal cada dues setmanes i un dia en cap de setmana de cada quatre.
• Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat.
• Col·laboració en la formació de MEF, d’acord a programa docent acreditat
• Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
• Recerca amb finançament públic i privat.
• Formació continuada.
• Possibilitat d’exercici professional en activitat no pública.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 17 d’abril al
SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.
via mail: seleccio@chv.cat
via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/
Telèfon contacte: 93 889 11 11 (extensió 3254)