Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ARAN SALUT SERVICIS INTEGRAUS SL

CIF

B25542572

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Cots

Email

rrhh@aransalut.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973643140

Especialitat - Especialidad

URGENCIES/ATENCIO PRIMARIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

VAL D'ARAN

Funcions - Funciones

Funcions pròpies d'urgències i atenció primària.

Requisits - Requisitos

LLICENCIAT/DA EN MEDICINA I CIRUGIA (Titulació homologada i col·legiat)
Especialitat médica i/o quirúrgica: medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna i Cirugia.
Experiència en l'ámbit d'urgències i/o atenció primària.
Experiència en l'àmbit quirúrgic.
Experiència en trasllats primàris i/o secundaris.

Condicions - Condiciones

Contracte per suplències amb possibilitat de continuÏtat (mínim 6 mesos).
Incorporació immeidata.
Jornada complerta.
Salari Brut mensual aproximat 3700€ (depenent de varibales: plus dissabtes/diumenge/festiu, plus nocturnitat, guàrdies).
Condicions laborals i salarials segons taules II Conveni Col. SISCAT.