Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP

CIF

B67186510

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

esteban garriga gorina

Email

esteban.garriga@hotmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

605987110

Especialitat - Especialidad

URGENCIES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA PROVINCIA

Funcions - Funciones

• Oferir assistència sanitària a totes les persones que acudeixen als servei d’urgències amb els mitjans disponibles al seu abast, col·laborant amb la resta del sistema en l’atenció sanitària.
• Decidir sobre l’ingrés dels persones a hospitalització quan la situació clínica sigui aconsellable.
• Informar als persones del procés clínic, exploracions complementàries, tractament i actuacions previstes així com tots els aspectes que afectin a l’evolució del procés.
• .Fer els informes mèdics informatitzats establerts per la normativa legal.
• Establir els contactes necessaris amb els especialistes mèdics del centre i externs del centre (Consultes Externes, metge família, etc.).
• Participar en el programa de formació i en les activitats de millora de la qualitat.
• Donar recolzament als infermers de l’àrea de classificació de les persones quan sigui necessari.
• Assistir a tots els persones hospitalitzades que ho requereixin en el moment que no hi hagin els especialistes de presència física.

Requisits - Requisitos

• Llicenciat en Medicina
• 1 any mínim experiència

Condicions - Condiciones

• Contracte indefinit.
• Incorporació en un equip d’alt nivell professional.
• Salari: superior conveni sanitat privada