Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HLA PERPETUO SOCORRO LLEIDA

CIF

B25813262

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Daniel Guerrero

Email

daniel.guerrero@grupohla.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973 26 61 10

Especialitat - Especialidad

URGÈNCIES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

Es busca metge/ssa per incorporar-se al servei d'urgències de la clínica HLA Perpetuo Socorro a Lleida.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia. Títol expedit per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri espanyol competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

S'ofereix contracte amb estabilitat laboral, jornada flexible, possibilitat de participar en urgències domiciliaries, ajudanties quirúrgiques i d'obrir una consulta externa de medicina general.

A escollir entre jornada sencera o a mitja jornada.

Retribució anual 42.000-48.000€ segons participació en les diferents àrees del servei.

Per més informació, contactar per email: daniel.guerrero@grupohla.com