Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF:
Q0801091J

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
CRISTINA MIRANDA REY

Email:
cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
938075531

Especialitat – Especialidad:
UROLOGIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
BARCELONA

Funcions – Funciones:
COORDINADOR/A UNITAT UROLOGIA

Requisits – Requisitos:
Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Urologia (preferentment via MIR).

Es valorarà:

• Capacitat organitzativa i gestió d’equips.
• Experiència professional acreditada en l’àrea d’atenció urològica.
• Experiència acreditada en la realització d’exploracions i proves del seu camp.
• Capacitat de treball en equip.
• Formació contínua complementària.
• Capacitat de recerca.
• Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

Condicions – Condiciones:
S’ofereix: Contracte laboral a jornada completa més atenció complementària, incorporació immediata, retribució i carrera professional segons conveni col·lectiu SISCAT.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar Cv a rrhh@csa.cat indicant referència Urologia. Data límit presentació de candidatures 31 de gener de 2022.