Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

CIF

R4300016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana Flores Moya

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

UROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA- BAIX PENEDÈS

Funcions - Funciones

El servei d´urologia de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla dona cobertura a tots dos hospitals. L´equip està format per 6 uròlegs/es. L´activitat quirúrgica del servei és pràcticament diària realitzant-se tant procediments bàsics com complexes, preferentment la cirurgia oncològica laparoscòpia, la cirurgia endoscòpica i percutània de la litiasi i la cirurgia de l´adenoma de pròstata amb làser,

Requisits - Requisitos

Especialitat vía MIR en Urologia, o títol d´especialitat homologada

Condicions - Condiciones

CONTRACTE INDEFINIT

Incorporació Immediata

Jornada completa: 1688 h/any

Horari: Matins més guàrdies localitzades

Possibilitat de realitzar activitat privada ( mútues) en el mateix centre a les tardes ( consulta externa i/o quiròfan)

Retribució de facultatiu especialista segons conveni SISCAT

Formació continuada i carrera professional

Col.laboració en docència i residents

Incorporació a un equip amb bon ambient de treball